Föräldraföreningen Familjelyan rf.

 

Kom ihåg den frivilliga medlemsavgiften för läsåret 2017-2018

15€ / familj 

 FI61 1065 3000 2206 51

Meddelande: Barnets namn

 

Föräldraföreningen Familjelyan rf. är ett samarbetsforum för föräldrar och lärare som vill

  • engagera sig i barnens skolgång, skolmiljö och skolans vardag
  • ge sin syn på fostran och undervisning
  • stärka kontakten mellan hem och skola
  • förstärka trivseln och gemenskapen i skolan

Vår verksamhet 

  • styrelsemöten (2-8 / läsår) 
  • årsmöte (i september)
  • olika evenemang där vi jobbar för att stärka gemenskapen mellan lärarna eleverna och föräldrarna (tex. Hem och skola-dagen)
  • olika evenemang då vi samlar in pengar till föreningen

 

Vår verksamhet är öppen för alla intresserade! Styrelsemöten består av en formell del men vi reserverar också alltid tid för att diskutera frågor som är aktuella i vår vardag och berör fostran och undervisning.

 

Kom gärna med - fler åsikter ger bättre diskussion!